Zverejňovanie dokumentov

Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a násl.

 

 

Názov firmy

Popis predmetu zmluvy

Hodnota v € s DPH

Dátum uzavretia - zverejnenia

Dok.

  2019        
1. O2 slovakia s.r.o poskytovanie služieb   22.1.2019-31.3..2019  z
2. Fiľarský-kamenárske práce     nájomná zmluva   31.3.2019-31.3.2019      z
3. TS Svidník vývoz kom. odpadu   25.4.2019-3.5.2019       Z
4.

Sario s.r.o

uskladnenie odpadu

 

9.5.2019 - 11.5.2019

z

5. audit 2019 zmluva o poskytovaní audit. služieb   26.6.2019-22.7.2019        z
6. zmluva o dielo obnova dopravného lietadla  

20.8.2019-21.8.2019

z
7. zmluva o dielo č.2 autobusová zastávka  

16.9.2019-25.9.2019

z, z
8. zmluva o dielo č. 3 spevnené plochy  

10.10.2019-16.10.2019

z
9 dodatok č. 1 k zmluve o dielo  obnova dopravného lietadla   31.10.2019-6.11.2019 z
10. zmluva o dielo č. 4 verejné osvetlenie   4.11.2019-14.11.2019 z
11. zmluva č.1839/2210/2019 zmluva o výpožičke  

28.10.2019-

25.11.2019

z
  2020        
1. audit 2020 zmluva o poskytovaní audítorských služieb  

2.6.2020-

20.6.2020

z
2. zmluva č.1/ 2020 zmluva obnova lietadla    10.8.2020-12.8.2020 z
3. zmluva č.2/2020 oprava miestnej komunikácií aoceľového mosta   25.8.2020-6.9.2020 z
4. zmluva č.3/2020 oprava chodníkov  

2.9.2020-17.9.2020

z
5. zmluva č.4/2020 výmena dverí   30.10.2020-6.11.2020 z
6. zmluva o výpožičke výpožička tablet   10.12.2020-23.12.2020 z
7. dohoda o ukončení nájomnej zmluvy prenájom nebytových priestorov   18.12.2020-23.12.2020 z
8. zmluva o nájme nebytových priestorov prenájom nebytových priestorov   21.12.2020-23.12.2020 z
9. dohoda č. 20/34/010/61 podľa §10 zák. č. 417/2013 pomoc v hmotnej núdzi   27.12.2020-30.12.2020 z
10. dohoda č. 20/34/012/80 podľa §12 zák. č. 417/2013 dobrovoľnícka činnosť   27.12.2020-30.12.2020 z
11. dohoda č. 20/34/012/45 podľa §12 zákona č.417/2013 menšie obecné služby   27.12.2020-30.12.2020 z
  2021        
1 audit 2021 zmluva o poskytovaní auditorských služieb  

28.6.2021-

9.7.2021

z
2. zmluva o dielo č.1/2021 rekonštrukcia vykurovacej techniky,vody a odpadu v budove s.č. 35   28.7.2021-2.8.2021 z
3. zmluva o spolupráci č.1/2021 realizácia prístrešku   2.8.2021-19.8.2021 z
4. dodatok č.1k zmluve o dielo č.1/2021 rekonštrukcia vykurovacej techniky,vody a odpadu v budove s.č. 35  

8.9.2021-

11.9.2021

 

z
5. zmluva o dielo č.2/2021 výmena okien na budove s.č. 35   13.9.2021-28.9.2021 z
6. zmluva 309070Z927 zmluva o poskytnutí nen. fin. príspevku   5.10.2021-28.10.2021 z z
7. zmluva 21/34/054/465 zmluva o dobrovoľníckej činnosti   18.11.2021-22.11.2021 z
  2022        
1. dohoda č. 21/34/010/215 podľa §10 zák. č. 417/2013 pomoc v hmotnej núdzi   29.12.2021-3.1.2022 z
2.

dohoda č. 21/34/012/186 podľa §12zák.č. 417/2013

menšie obecné služby   29.12.2021-3.1.2022 z

3.

 

zmluva :ZLP-VT-2021-0780

 

 prevod VT

 

 

10.1.2022-11.1.2022

 

z