Popis služby:

Obec informuje verejnosť o základných umeleckých školách, ktoré vlastní a spravuje

Typy informácií:

  •     zoznam základných umeleckých škôl,
  •     spôsob organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu,
  •     organizácia štúdia,
  •     prijímanie žiakov na štúdium,
  •     priebeh a ukončovanie štúdia,
  •     hodnotenia a klasifikácie,
  •     popis komisionálnych skúšok a súťaží v základnej umeleckej škole,
  •     výsledky zo súťaží,
  •     propagačné materiály