Popis služby:

Obec poskytuje informácie o útulkoch a karanténach pre zvieratá 

Typy informácií:

  • zoznam útulkov a karanténnych staníc,
  • zoznam zvierat,
  • prevádzkový poriadok,
  • informácie pre občanov ohľadom odchytu zvierat,
  • informácie ohľadom adopcie zvierat