Tu uveďte informácie a kontaktu ohľadom spolkov a združení, ktoré vo vašej obci fungujú.