PHSR obce Vyšný Komárnik                                             Z