P.č. Dodávateľ Predmet  Dátum obj. Hodnota v eur s DPH  Zverejnené dňa 
1 SaUC PSK oprava parkovisa 29.4.2019 2041,35 2.5.2019
2.

A.T.S.J.

Podtureň

lešenie 22.10.2019 805,00 4.11.2019
    2020      
1.

SaUC

PSK

oprava 

parkoviska

3.7.2020 1973,88 4.7.2020
2. JAWSTOL výroba lávok 4.7.2020 2500 5.7.2020
3. Areoklub dukl. hrdinov inštalovanie výstuže 30.7.2020 396 30.7.2020
4. H.K.K mont sro oprava komunikácie 24.8.2020 3637,80 24.8.2020
5. H.K.K mont sro oprava mosta 24.8.2020 720 24.8.2020