Popis služby:

Obec poskytuje informácie o mestskej polícii 

 

Typy informácií:

  • organizácia obecnej polície,
  • základné úlohy obecnej polície,
  • práva a povinnosti príslušníkov obecnej polície

         (oprávnenie požadovať preukázanie totožnosti, oprávnenie požadovať vysvetlenie, otvoriť byt a pod.),

  • úprava použitia donucovacích prostriedkov, pút, psa a pod.
  • zoznamy priestupkov, sadzby pokút