P.č. výzva na predloženie ponuky dátum zverejnenia-ukončenia   obsah  dokumentácia 
1 rekonštrukcia vykurovacej techniky ,vody a odpadu s.č. 35 10.7.2021-20.7.2021 výzva

z

      výkaz výmer

 

z

      cenová ponuka z

 

 

P.č. výzva na predloženie ponuky dátum zverejnenia-ukončenia   obsah  dokumentácia 
1 výmena dverí 9.10.2020-22.10.2020 výzva

z

      výkaz výmer z
      cenová ponuka z
         

 

 

 

P.č

výzva na predloženie

ponuky

dátum zverejnenia-

ukončenia

obsah dokumentácia
1 obnova lietadla

 

8.7.2020-22.7.2020

 

výzva z
      výkaz výmer z
      cenová ponuka z
      podklady k farbám z
      kamufláž z

 

P.č. výzva na predloženie ponuky dátum zverejnenia-ukončenia   obsah  dokumentácia 
1 autobusová zastávka 14.8.2019-26.8.2019 výzva

z

      výkaz výmer z
      cenová ponuka z
      PD z

 

P.č. výzva na predloženie ponuky dátum zverejnenia-ukončenia   obsah  dokumentácia 
2 verejné osvetlenie 25.9.2019-9.10.2019 situácia vonk. rozvodov z
      výkaz výmer z
      cenová ponuka z
      výzva  z