Popis služby:
Obec poskytuje informácie o materských školách v obci  

Typy informácií:

  • zoznam materských škôl
  • organizácia materských škôl
  • organizácia výchovy a vzdelávania
  • spôsob prijímania detí
  • propagačné materiály