Popis služby:

Obec poskytuje informácie o uzávierke miestnych komunikácií

 

Typy informácií:

  • Uzávierka miestnej komunikácie (informácia o predpokladanom ukončení uzávierky)
  • Ukončenie uzávierky miestnej komunikácie
  • Čiastočná uzávierka
  • Informácia o náhradnej trase
  • Dokumenty(vo formáte pdf)

            - rozhodnutie o uzávierke

            - rozhodnutie o povolení

  • Náčrt situácie(obrázok vo formáte jpg, pdf)

 

Príklad:

Úplná uzávierka miestnej komunikácie 

Obec  ako príslušný cestný správny orgán podľa § 3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v platnom znení po dohode s dotknutými orgánmi a organizáciami – Okresným dopravným inšpektorátom .....

Úplná uzávierka bude v čase od       ........... hod.

Úplné znenie rozhodnutia na stiahnutie: TU

 

Vopred ďakujeme dotknutým občanom za pochopenie a trpezlivosť.