Popis služby:

Obec informuje verejnosť o jazykových školách vo svojej správe 

 

Typy informácií:

  • zoznam jazykových škôl
  • organizácia jazykových škôl
  • organizácia štúdia
  • obsah vzdelávania
  • spôsob prijímania na štúdium
  • hodnotenie študijných výsledkov
  • prihlášky do jazykovej školy resp. na štátnu jazykovú skúšku
  • propagačné materiály