Historické údaje o obci.

Sem uveďte informácie o založení/vnizku obce, významné osobnosti a mílniky obce a iné historické informácie.