Zverejnenie elektronickej adresy pre voľby do OSO a VÚC 2022 na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie: 
vysnykomarnik@centrum.sk
 
a zverejnenie adresy  v písomnej forme:
 
Obec Vyšný Komárnik
Vyšný Komárnik 36
09005
 
Zapisovateľ miestnej volebnej komisie 
 
Zverejnenie počtu obyvateľov
 
Oznámenie počtu poslancov