Popis služby:

Obec informuje verejnosť o centrách voľného času, ktoré vlastní a spravuje 

 

Typy informácií:

  • zoznam centier voľného času
  • zoznam krúžkov, lektorov
  • otváracie hodiny
  • spôsob prihlásenia
  • propagačné materiály
  • prihlášky